ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรัษยา ไชยศิริโรงเรียนสตรีศรีน่านลาออกจากราชการ 
2นายยุทธศาสตร์ ยาปันโรงเรียนสตรีศรีน่านโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สนง.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์